Các từ đồng nghĩa thường gặp trong TOEIC

Từ đồng nghĩa thường gặp trong đề thi TOEIC - Halo Language Center
Từ đồng nghĩa thường gặp trong đề thi TOEIC

Từ đồng nghĩa hay còn được gọi là Synonym, là một trong những chủ điểm từ vựng cần phải nắm kỹ khi làm bài thi TOEIC. Các bẫy từ vựng thường là các từ đồng nghĩa, 4 đáp án thì đã có 2-3 đáp án có nghĩa gần tương đồng nhau, Nếu không nắm vững thì rất dễ chọn sai. Vì vậy hôm nay Halo đã tổng hợp các từ đồng nghĩa thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC. Để tiện cho việc học tập thì Halo đã thiết kế thành dạng hình ảnh các bạn có thể tải về và học bất cứ lúc nào.

Vì số lượng từ đồng nghĩa trong tiếng Anh rất lớn nếu để học hết thì rất khó để nhớ hết. Vì vậy các bạn chỉ nên tập trung học những từ đồng nghĩa thường xuyên xuất hiện trong đề thi TOEIC. Halo đã tổng hợp giúp các bạn các từ đồng nghĩa thường gặp trong đề thi TOEIC. Các bạn có thể học thuộc và nắm vững các từ này, sẽ giúp vượt qua được các loại bẫy từ vựng trong đề thi TOEIC.

Facebook Comments