Từ một sinh viên rớt tiếng Anh đầu vào và đã đạt TOEIC 600

Từ một sinh viên rớt tiếng Anh đầu vào và đã đạt TOEIC 600 sau khi học tại Halo

Từ một sinh viên bị rớt tiếng Anh đầu vào ở trường. Sau khi qua trinh học tập và rèn luyện cùng với đội ngũ giáo viên tại Halo. Thì bạn Đào Lê Duy Liêm đã đạt được số điểm là TOEIC 600. Xin chúc mừng bạn.

Halo English Center chúc mừng và xin cảm ơn Duy Liêm đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá trình chinh phục tấm bằng TOEIC của bạn. Chúc Liêm đạt được nhiều thành tựu và kết quá tốt trong suốt quá trình học tập của mình

Facebook Comments