TIPS FOR TOEIC LISTENING PART 2 – Part 1

[TIPS FOR TOEIC LISTENING PART 2] — KỸ NĂNG XỬ LÝ CÂU HỎI WHERE TRONG PHẦN LISTENING TOEIC PART 2—
👯‍♂️👯‍♂️👯‍♂️Như các bạn đã biết, trong phần Listening part 2 có rất nhiều dạng câu hỏi, WH-QUESTION ( Where, When, Who, Which, How…) / YES-NO questions… Tuy nhiên, việc nghe và hiểu hết câu hỏi và câu trả lời không phải là điều mà bạn nào cũng làm được đâu nhé!! 😧😧
🤩Chính vì thế, Halo sẽ chia sẻ cho các bạn các tips để có thể chọn được đáp án đúng mà chỉ cần xác định đúng dạng câu hỏi, và tập trung nghe từ khóa thôi. Thật dễ phải không nào???🤗🤗
.
Đầu tiên, chúng ta cùng xử lý những câu hỏi với WHERE nhé!!!😉
Where là câu hỏi nơi chốn? Nên đáp án đúng là những câu có chứa những từ chỉ nơi chốn, địa điểm, vị trí…
Những giới từ chỉ thời gian thường gặp trong đề thi TOEIC:
In/ On/ At…
Next to…
Behind…
Between…
From…
Down / Up…
Right / Left…
Across…
Cùng xem ví dụ trong hình bên dưới nhé!!

tip part 2 tip part 2

Facebook Comments