TIẾNG ANH PHONG THÁI TRANG TRỌNG NÓI THẾ NÀO???

văn phong tiếng anh

🎯 Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có 2 kiểu diễn đạt: Kiểu diễn đạt hình thức/trang trọng (Formal) và kiểu diễn đạt không trang trọng/diễn đạt thân mật (Informal). Muốn giỏi tiếng Anh, chúng ta cần hiểu cách sử dụng hai kiểu diễn đạt này.như thế nào??

💯 Cũng giống như các ngôn ngữ khác, tiếng Anh Formal (trang trọng) được chúng ta sử dụng trong các trường hợp trang trọng, như là phỏng vấn xin việc hay viết email tới một nơi chuyên nghiệp. Chúng ta cũng có thể sử dụng kiểu diễn đạt này khi nói chuyện với một người mà mình chưa thân quen lắm.

💯 Ngược lại, informal English (tiếng Anh không trang trọng) được dùng trong các hình huống đời thường có tính thân mật, thư giãn. Chúng ta dùng chúng khi nói chuyện với những người thân quen, như gia đình và bạn bè.

Các bạn tham khảo để văn phong của mình tốt hơn nha 😉😉😉

văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh văn phong tiếng anh

 

Facebook Comments