TẶNG NGAY BỘ SÁCH HACKERS TOEIC

TẶNG NGAY BỘ SÁCH #HACKERS #TOEIC cho các bạn:


📖 Hacker TOEIC Reading.
🌵 Grammar: 22 chủ điểm ngữ pháp kèm bài tập
🌵 Vocabulary:13 chương từ vựng đặc trưng của TOEIC.
🌵 Reading: Kĩ năng, chiến thuật cho các dạng bài đọc.
cuốn sách được chia thành 4 phần bám sát vào 4 part của kì thi là Part 1,2,3,4.
📖 Hacker TOEIC Reading.
🌵 Testing Points, Test-Taking strategies: Kĩ năng tổng quát và TIP cơ bản nhất cho phần Reading
🌵 Basic points for test taking: Lời giải thích cho việc lựa chọn đáp án
🌵 Achie Your Goal: Giải thích rõ ràng, đầy đủ tất cả các dạng bài nghe của từng part.
🌵 Power test: bài test tổng hợp

Ngoài ra, cuốn sách còn có 2 Actual Test và gần 150 trang thống kê các từ vựng cần thiết cho TOEIC về các chủ đề như kinh tế, thương mai, mua sắm, giao thông, công ty, hợp đồng, email …

hacker toeic hacker toeic

Facebook Comments