TẠI SAO “TIỀN TỐ” GIÚP BẠN HỌC 1 BIẾT 10

TẠI SAO “TIỀN TỐ” GIÚP BẠN HỌC 1 BIẾT 10
► Mỗi ngày có hơn 1000 từ mới được thêm vào từ điển!
Điều đó có nghĩa là gần như bạn sẽ không ngừng “gặp” từ mới dù có chăm chỉ thế nào đi nữa!

🚩 Vậy làm thế nào để “đoán nghĩa” khi bạn gặp từ mới?
Các tiền tố sẽ giúp được bạn đối phó với từ mới tiếng Anh!
🚩1 tiền tố sẽ giúp bạn “nhìn-mặt-biết-địa-chỉ” rất nhiều từ:

►Thấy “un-” thì ta có thể đoán từ này mang nghĩa phủ định (unhappy: không hạnh phúc, umemployed: thất nghiệp,..)
► Thấy “multi-” thì chắc chắn liên quan tới “đa”, “nhiều” (multi-tasking: đa chức năng, mutiple choice: nhiều lựa chọn, multi media: truyền thông đa phương tiện,…)

Tiền tố trong Tiếng Anh được thêm vào trước từ gốc (root) sẽ làm thay đổi về ngữ nghĩa. Khi “nhận diện” được tiền tố khả năng “đoán nghĩa” của từ sẽ “chuẩn hơn rất nhiều!

tiền tố tiền tố tiền tố tiền tố tiền tố tiền tố

Facebook Comments