Tải ngay sách IELTS Target 5.0 Listening Extracts

Tài liệu này là Phần Nghe được trích từ bộ sách IELTS Target 5.0.

Target IELTS 5.0 Listening

Mục tiêu của tài liệu này là hướng đến người học đang muốn thi IELTS khi đang học ở trình độ tiền trung cấp. Mục đích là chuẩn bị cho bạn dự thi kỳ thi General Training hơn là Academic, mặc dù ở cuối sách có phần luyện tập dành cho Academic Module

Tải ngay sách IELTS Target 5.0 Listening Extracts: File PDF Sách + File Audio Nghe

Facebook Comments