Tải ngay cuốn sách A Solution to score 8.0 in IELTS Writing

A Solution to score 8.0 in IELTS Writing

A Solution to score 8.0 in IELTS Writing

Theo nhà xuất bản, “Bài tập được thiết kế để dạy những kỹ năng cần thiết, tập trung vào việc áp dụng kiến thức. Các câu trả lời mẫu cũng được cung cấp để học sinh có thể so sánh với bài viết của mình, từ đó từng bước hướng dẫn học sinh viết bài đáp ứng được yêu cầu của bài IELTS về mọi khía cạnh.”

Cuốn sách A Solution to score 8.0 in IELTS Writing rất hữu ích cho những bạn đang chuẩn bị thi IELTS và mong muốn đạt điểm cao ở kỹ năng Viết.

Link tải file PDF sách A Solution to score 8.0 in IELTS Writing

Facebook Comments