SERIES TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – DAY 2

từ vựng art
Muốn nói anh nghe bao nhiêu là điều – mà từ vựng không có thì phải nói làm sao????

⛔️ Professor Nation chỉ ra rằng mỗi người cần phải biết từ 8,000-9,000 họ từ để có thể thoải mái đọc bất kì một cuốn sách nào.

⛔️ Ở mức độ căn bản, để có thể giao tiếp thuận lợi số từ cần biết là 3,000 – 5,000 họ từ.

⛔️ #3000từ đó là 3000 từ nào? Thuộc những lĩnh vực gì?

🌟 Để giải quyết vấn đề này, Halo English Center cho ra đời series từ vựng theo ngành, trong đó:

©️ 16 lĩnh vực quan trọng, thường gặp trong đời sống cũng như trong các đề thi: du lịch, kinh tế, văn hóa, luật, môi trường, giáo dục,…

©️ Chọn lọc các từ đặc trưng nhất trong mỗi lĩnh vực

©️ Từ vựng kèm nghĩa tiếng Việt và ví dụ cụ thể

từ vựng giáo dục từ vựng giáo dục từ vựng giáo dục từ vựng giáo dục từ vựng giáo dục

Facebook Comments