SERIES TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH – DAY 1

từ vựng art
➤ Professor Nation chỉ ra rằng mỗi người cần phải biết từ 8,000-9,000 họ từ để có thể thoải mái đọc bất kì một cuốn sách nào.

⛔️ Ở mức độ căn bản, để có thể giao tiếp thuận lợi số từ cần biết là 3,000 – 5,000 họ từ.

⛔️ #3000từ đó là 3000 từ nào? Thuộc những lĩnh vực gì?

🌟 Để giải quyết vấn đề này, Halo English Center cho ra đời series từ vựng theo ngành, trong đó:

©️ 16 lĩnh vực quan trọng, thường gặp trong đời sống cũng như trong các đề thi: du lịch, kinh tế, văn hóa, luật, môi trường, giáo dục,…

©️ Chọn lọc các từ đặc trưng nhất trong mỗi lĩnh vực

©️ Từ vựng kèm nghĩa tiếng Việt và ví dụ cụ thể

từ vựng art từ vựng art từ vựng art từ vựng art từ vựng art

Facebook Comments