SERIES TỪ VỰNG CHO GIAO TIẾP CĂN BẢN

SERIES TỪ VỰNG CHO GIAO TIẾP CĂN BẢN

Ở mức độ căn bản, để có thể giao tiếp thuận lợi số từ cần biết là 3,000 – 5,000 họ từ.

⛔️ #3000 từ đó là 3000 từ nào? Thuộc những lĩnh vực gì?

🌟 Để giải quyết vấn đề này, Halo English Center cho ra đời series từ vựng cho giao tiếp căn bản:

©️ Từ vựng về nhưng topic cần thiết nhất!

©️ Chọn lọc các từ đặc trưng nhất!

©️ Từ vựng kèm nghĩa tiếng Việt cụ thể!

từ vựng giao tiếp cơ bản từ vựng giao tiếp cơ bản từ vựng giao tiếp cơ bản từ vựng giao tiếp cơ bản từ vựng giao tiếp cơ bản từ vựng giao tiếp cơ bản

 

Facebook Comments