SERIERS – NHỮNG TỪ VỰNG CẦN THIẾT CHO GIAO TIẾP

những từ vựng cần thiết giao tiếp

DIFFERENCES BETWEEN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH
Ngoài từ vựng về các chủ đề, sự vậy, hiện tượng và hoạt động hàng ngày, từ đồng nghĩa, trái nghĩa thì những kiến thức liên quan đến văn hóa cũng vô cùng quan trọng.

Biết được sự khác nhau trong các expressions phổ thông giữa Anh – Anh và Anh – Mỹ là đặc biệt cần thiết. Sự khác biệt này có thể gây ra cản trở trong giao tiếp và đôi lúc dẫn đến những tình huống “dở khóc dở cười”.

Cùng Halo tìm hiểu ngay nhé!

những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp những từ vựng cần thiết giao tiếp

Facebook Comments