SERIES TỪ VỰNG CHO GIAO TIẾP CĂN BẢN (Phần 2)

SERIES TỪ VỰNG CHO GIAO TIẾP CĂN BẢN

Ở mức độ căn bản, để có thể giao tiếp thuận lợi số từ cần biết là 3,000 – 5,000 họ từ.

⛔️ #3000từ đó là 3000 từ nào? Thuộc những lĩnh vực gì?

🌟 Để giải quyết vấn đề này, Halo English Center cho ra đời series từ vựng cho giao tiếp căn bản:

©️ Từ vựng về nhưng topic cần thiết nhất!

©️ Chọn lọc các từ đặc trưng nhất!

©️ Từ vựng kèm nghĩa tiếng Việt cụ thể!

từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản từ vựng căn bản

Facebook Comments