Quy Tắc Phát Âm Plap T Trong Tiếng Anh Mỹ Không Phải Ai Cũng Biết

Quy Tắc Phát Âm Plap T Trong Tiếng Anh Mỹ

Quy tắc phát âm Plap T là gì ?

Flap t là 1 trong 2 biến thể của /t/ mà chỉ tiếng Mỹ mới có. Trong tiếng Anh vùng Bắc Mỹ, người ta thường phát âm chữ cái “t” ở giữa của từ khác với cách đọc “t” thông thường trong bảng IPA.

LƯU Ý: Những quy tắc này không áp dụng cho những từ có trọng âm nhấn vào âm t. Ví dụ: attack /əˈtæk/, hotel /hoʊˈtel/, natality /nəˈtælɪti/

Một số cách phát âm Plap T trong tiếng Anh Mỹ

1. T đứng giữa 2 vowel: t -> d.

Ví dụ:
waTer -> wa(D)er
phoTo -> pho(D)o
toTal -> to(D)al

2. Hai chữ t liên tiếp (TT): t -> d.

Ví dụ:
liTTle -> li(D)le
baTTle -> ba(D)le
leTTer -> le(D)er

3. Vowel + RT + vowel: t -> d.

Ví dụ:
paRTy -> par(D)y
moRTal -> mor(D)al,
thiRTy -> thir(D)y

4. …GHT…: t -> d

Trong những từ này, các bạn nên tra phonetic của từ trước sẽ thấy gh trong từ là âm câm do đó t sẽ chuyển sang dạng 1, đứng giữa 2 vowel.

Ví dụ:
dauGHTer /ˈdɔːtər/ -> daugh(D)er
fiGHTer /ˈfaɪtər/ -> figh(D)er
nauGHTy /ˈnɔːti/ -> naugh(D)y

Chú ý phần này một số từ gh vẫn đọc nên không tuân theo quy tắc vì vậy bạn nên tra từ trong từ điển trước để biết gh có câm hay không (vd: laughter /ˈlæf tər/ -> laughter)

5. …NT…: t -> sẽ thành âm câm khi đó sẽ nói n qua âm tiếp theo.

Ví dụ:
interview -> in(N)erview
twenty -> twen(N)y
international -> in(N)ernational
center -> cen(N)er v.v…

6. Glottal stop: khi tra phonetic các bạn sẽ thấy cuối từ sẽ là /…tn/ hay /…tən/, lúc đó ta sẽ có stop t.

Ví dụ:
moutain /ˈmaʊntn/ -> mou ain
curtain /ˈkɜːrtn/ -> cur ain
kitten /ˈkɪtn/ -> ki en

7. Quy tắc này cũng áp dụng cho những từ trong câu, mà từ phía trước có phụ âm cuối là t và từ tiếp theo là nguyên âm. Khi ta nối âm thì t -> d.

Ví dụ:
Let it go -> Le(d)it go
Got it -> Go(d)it
A lot of -> A lo(d)of

Trên đây là 7 cách phát âm Plap T trong tiếng Anh Mỹ. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn luyện được cách phát âm chuẩn như người bản xứ (người Mỹ). Tham gia Group học tiếng Anh để nhận thêm nhiều tài liệu và phương pháp học tiếng anh miễn phí khác nhé. Đừng quên follow Fanpage và Kênh Youtube của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Facebook Comments