“PHRASAL VERB” KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT

phrasal verbs

🎯 Phrasal verb là một trong những ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Dùng phrasal verb sẽ giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên và lưu loát như người bản xứ.

📍Phrasal verb là gì?
Phrasal verb là cụm động từ, có công thức cấu tạo như sau:

ĐỘNG TỪ + TIỂU TỪ (giới từ hoặc trạng từ)

Với một động từ có sẵn, chỉ cần thêm một giới từ hoặc trạng từ ở phía sau thì phrasal verb được tạo thành sẽ có nghĩa hoàn toàn khác.

Lưu ngay về để học nào 🥰🥰🥰

phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs phrasal verbs

Facebook Comments