Halo đồng hành cùng Câu Lạc Bộ Lý Luận Trẻ UEL trong Hành Trình Bản Lĩnh 2021

Halo Language Center hân hành đồng hành với câu lạc bộ Lý Luận Tẻ UFL trong chương trình Hành Trình Bản Lĩnh 2021 vừa qua.

Chương trình Hành Trình Bản Lĩnh 2021 đã thu hút sự chú ý và quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên. Đặc biệt là các bạn đam mê tranh biện và hùng biện. Halo rất hân hạnh vì đã góp phần tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia tranh biện.

Xin chúc mừng chương trình đã thành công mĩ mãn.

Facebook Comments