DANH TỪ GHÉP CÓ KHÓ KHÔNG?

DANH TỪ GHÉP CÓ KHÓ KHÔNG?
Khi thi #TOEIC, một trong những vấn đề khó nhất trong việc xử lí các câu hỏi vocab của các bạn là cách nhận biết và cách sử dụng các danh từ ghép !!

Football, swimming pool, software, … là các danh từ ghép chúng ta cực hay sử dụng.

Hôm nay, hãy cùng #Halo tìm hiểu khái niệm danh từ ghép trong tiếng Anh và các cách cấu thành danh từ ghép khác nhau nha!

danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép danh từ ghép

Facebook Comments