7 NGUYÊN TẮC NHẤN TRỌNG ÂM QUAN TRỌNG!!!

🎯 7 NGUYÊN TẮC NHẤN TRỌNG ÂM QUAN TRỌNG!!!
BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA

📌 Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết.
📌 Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết phát âm khác hẳn với các âm tiết còn lạI. Đó được gọi là trọng âm.

🔖 Lưu về học ngay nào!!! 😉😉😉

7 nguyên tắc nhấn trọng âm quan trọng nhất

7 nguyên tắc nhấn trọng âm quan trọng nhất 7 nguyên tắc nhấn trọng âm quan trọng nhất 7 nguyên tắc nhấn trọng âm quan trọng nhất 7 nguyên tắc nhấn trọng âm quan trọng nhất

Facebook Comments