28 mẫu câu diễn tả cảm xúc – tiếng anh giao tiếp

💁‍♀️💁‍♂️Tâm trạng, cảm xúc của con người là thứ khó nắm bắt. Có cả những ngày, bản thân không biết mình vui hay buồn, chẳng thể mô tả bằng lời.

🎯 28 mẫu câu dưới đây giúp bạn diễn đạt nhiều cảm xúc khác nhau một cách chính xác và tự nhiên hơn. Cùng học nhé!!! 😉
28 mẫu câu diễn tả cảm xúc

28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc 28 mẫu câu diễn tả cảm xúc

Facebook Comments