13 WEB TỐT NHẤT ĐỂ VỪA HỌC TIẾNG ANH VỪA HỌC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI

13 WEB TỐT NHẤT ĐỂ VỪA HỌC TIẾNG ANH VỪA HỌC MỌI THỨ TRÊN ĐỜI

1. Hàng ngàn bài dạy guitar miễn phí: https://www.justinguitar.com/
2. Nâng cấp não bộ: http://www.lifehacker.co.uk/
3. Khám phá tự nhiên: http://unplugthetv.com/
4. Tính toán giờ giấc ngủ: https://sleepyti.me/
5. Học code:
https://www.codecademy.com/
https://code.org/
6. Học thiết kế:
https://hackdesign.org/lessons
https://www.howdesignuniversity.com/
7. Học đủ thứ sáng tạo từ nghệ thuật đến sắp xếp đồ ăn:
https://www.creativelive.com/onair
8. Học nhiều ngôn ngữ miễn phí:
https://www.memrise.com/
https://www.duolingo.com/
9. Sức khỏe đời sống: https://www.howcast.com/
10. Các bài nói chuyện truyền cảm hứng: https://www.ted.com/
11. Tâm lý học và thông minh cảm xúc: https://www.theschooloflife.com/
12. Cộng đồng sách lớn nhất thế giới: https://www.goodreads.com/
13. Ảnh và ý tưởng: https://www.pinterest.com

Facebook Comments