13 NGUYÊN TẮC VÀNG của làng TRỌNG ÂM

13 quy tắc trọng âm90% người học mắc SAI LẦM này khi tự học PHÁT ÂM…
và 13 NGUYÊN TẮC #VÀNG của làng TRỌNG ÂM !!!!!

 90% người mới bắt đầu học tiếng Anh đều STRESS (nhấn âm) bằng cách thêm “thanh sắc” vào âm tiếng Anh!

 80% đặt trọng âm sai âm tiết hay không sử dụng trọng âm khiến người bản xứ không thể hiểu được bạn!

Chẳng hạn: từ desert
/’dezərt/ thì đó là danh từ, có nghĩa là sa mạc,
/dɪ’zɜrt/ thì đó là động từ, có nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ.

 Như vậy, phát âm đúng trọng âm của một từ là yếu tố đầu tiên giúp sinh viên nghe hiểu và nói được như người bản ngữ.

 Cùng #Halo học 13 NGUYÊN TẮC VÀNG của làng TRỌNG ÂM nhé!

13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm 13 quy tắc trọng âm

Facebook Comments