What is your #FEAR? (Bạn sợ gì thế?)

từ vựng về nỗi sợ

What is your #FEAR? (Bạn sợ gì thế?)
Sợ cô đơn, sợ những chiếc lỗ nhỏ, sợ không gian kín,… thì Tiếng Anh nói như thế nào ta?

#PHOBIA – là một loại rối loạn lo âu, thường được định nghĩa như là nỗi sợ hãi dai dẳng đối với một đối tượng hoặc một tình huống mà người đó luôn cố gắng tránh né, thường không liên quan đến sự nguy hiểm trong thực tế!

Ai bị #Englishphobia thì liên hệ bác sĩ Halo English Center ngay nhé!

từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ từ vựng về nỗi sợ

Facebook Comments