Phát âm sao cho chuẩn “CUPBOARD”

Cuối tuần, chúng ta nói với nhau một xíu về phát âm nào. Hôm nay HALO xin phép được cùng với mọi người loại bỏ một lỗi sai mà chúng ta hay mắc phải nhé!! 🚫🚫🚫
⁉️ Trước khi bắt đầu, HALO đố các bạn phát âm và dịch nghĩa được 2 từ này: CUP và BOARD.
 Đúng rồi, các bạn giỏi lắm.
CUP(n) là cái là tách, hoặc cái cúp vô địch, có phiên âm quốc tế là /kʌp/ và đọc như là chữ /khấp/ (âm /kh/ hơi bật ra) như trong tiếng Việt của mình vậy.
Ta có A CUP OF TEA là một tách trà. A CUP OF COFFEE là một tách cà phê. A SOCCER CUP là một cái cúp vô địch bóng đá ^^
 Phát âm của CUP(n):
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/cup_1?q=cup

 Tiếp theo, ta có BOARD(n) là cái bảng, hoặc tấm ván. Trong một công ty thì có Board of Directors nghĩa là Ban Giám đốc. BOARD(n) có phiên âm quốc tế là /bɔrd/ và đọc như là chữ /bo/ với một âm /d/ bật nhẹ ở phía sau.
 Phát âm của BOARD(n):
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/board_1?q=board

⁉️ Vậy HALO đố các bạn chữ CUPBOARD(n), tức cái tủ đựng chén bát, hay cái tủ chạn phát âm tiếng Anh là gì nè?
💢 SAI RỒIII!
 Trong từ CUPBOARD, phần CUP được phát âm như chữ /khớ/ trong tiếng Việt, còn phần -BOARD phát âm như là chữ /bợt/, có âm /d/ bật nhẹ, chứ không phải như chữ BOARD ở bên trên đâu. Tổng quan, phiên âm quốc tế của từ này là /ˈkʌbərd/, và đọc là /khớ-bợt-đ/ như trong tiếng Việt vậy.
 Phát âm của CUPBOARD(n): https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/cupboard?q=cupboard

Chúng ta đã loại bỏ lỗi sai này cùng nhau rồi, vậy đừng để mắc lại nữa các bạn nhé! 😉😉

Facebook Comments