Những tính từ nhất định phải GĂM VÀO NÃO nếu muốn học tốt Tiếng Anh nè!

những tính từ thông dụngnhững tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng những tính từ thông dụng

Facebook Comments