Những mẫu W-h question luôn ra trong đề TOEIC

wh question trong toeic
★ Nếu bạn đang cần cải thiện 100 – 200 điểm TOEIC trong vòng 1 – 2 tháng thì hãy xem kỹ phần này vì:

 Cách nhanh nhất là “đánh” vào kỹ năng Listening vì cùng số câu đúng thì điểm Listening cao hơn phần Reading!

 Part 1 và Part 2 TOEIC Listening hơn 50% là các câu hỏi liên quan đến Wh-question

Cùng Halo tự tin MAX ĐIỂM Toeic Listening!

wh question trong toeic wh question trong toeic wh question trong toeic wh question trong toeic wh question trong toeic wh question trong toeic wh question trong toeic

Facebook Comments