Lời chúc ý nghĩa dành cho ngày 8/3 bằng tiếng Anh

Lời chúc bằng tiếng anh ý nghĩa cho ngày 8-3 Happy Woman day
Guồng quay công việc, học tập đã làm cho ta đôi lúc quên đi những người phụ nữ thân thiết nhất quanh ta. Nhân cơ hội ngày 8/3 sắp tới, hãy cùng Halo gửi đến những người mẹ, người cô, người vợ và những người bạn gái xung quanh chúng ta bằng những lời chúc để giúp yêu đời hơn và hạnh phúc hơn nhé!

Lời chúc ý nghĩa bằng tiếng Anh dành cho Happy Womens Day 2021 wishes

To the woman of my dream:
You’re my source,
You’re my power,
You’re my love,
You’re my flower,
You always take care,
I hear your heart song,
So be happy, my dear,
As the day is long!

(Gửi đến người phụ nữ của lòng tôi:
Bạn là nguồn sống,
Bạn là sức mạnh,
Bạn là tình yêu,
Bạn là nhành hoa,
Bạn luôn quan tâm lo lắng,
Tôi nghe được tiếng lòng của bạn
Này người tôi thương
Hãy hạnh phúc dẫu cho ngày có dài.)

Happy Women’s Day to all the incredible women! Shine on…. Not just today but everyday!
(Chúc tất cả những người phụ nữ phi thường một ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ. Tiếp tục toả sáng..không chỉ hôm nay mà là mỗi ngày!)

It’s Women’s day! Feel special and unique on the top of the world!
(Hôm nay chính là ngày Quốc tế Phụ nữ! Bạn chính là người đặc biệt và có một không hai trên thế giới này!

Women are always a source of inspiration for the family and the society. Happy Women’s Day to you!
(Phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng cho gia đình và xã hội. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ!)

Women can do anything! Congratulations on International Women’s Day!I treasure you close to my heart. Here’s my best wishes to you on this specialy!
(Phụ nữ có thể làm mọi thứ! Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ! Tôi trân trọng bạn bằng cả trái tim. Đây là lời chúc chân thành nhất của tôi dành cho bạn trong ngày đặc biệt này.)

Facebook Comments