Các cụm động từ tiếng anh dùng hằng ngày

cụm động từ phải biết

– What are you doing?
– Chời ơi, tui hông biết cái chiện tui đang làm trong Tiếng Anh là gì nữa!!!

HALO gửi bạn CÁC CỤM ĐỘNG TỪ chúng ta làm mỗi ngày nà. Mỗi lần làm hành động đó thì lặp lại 3 lần từ Tiếng Anh tương ứng cái là thuộc lòng luôn nè.

cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết cụm động từ phải biết

Facebook Comments