5 NGÀY HỌC GIAO TIẾP – PRACTICE – Day 5

——————–
Chào mừng trở lại với【5 NGÀY HỌC GIAO TIẾP MIỄN PHÍ】cùng Halo English Center

 Bài luyện tập sẽ lần lượt vào 18:00 – 19:00 – 20:00 và 21:00 nhé!

🍁 Chi tiết 5 BUỔI học miễn phí: http://bit.ly/5ngayhocFREE

practice day 5 practice day 5 practice day 5 practice day 5

Facebook Comments