20 cấu trúc viết lại câu – PARAPHRASE

20 cấu trúc viết lại

Tại sao NGHE một đằng – CÂU HỎI một nẻo ????
Các bài nghe, bài đọc đều sẽ bị “#paraphrase“được viết lại bằng 1 cấu trúc hoặc từ vừng KHÁC HOÀN TOÀN ở phần câu hỏi! Để đạt điểm cao bạn cần nắm rõ các cấu trúc này!

Cùng Halo điểm mặt #TOP20 cấu trúc viết lại câu nổi bật #thường_xuất_hiện trong các bài thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế nha!

20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại 20 cấu trúc viết lại

Facebook Comments