10 CẶP TỪ AI CŨNG (TỪNG) NHẦM LẪN

10 CẶP TỪ AI CŨNG (TỪNG) NHẦM LẪN

Dùng đúng từ – đúng ngữ cảnh là thách thức đầu tiên mà mỗi người dùng tiếng Tiếng để giao tiếp đều trải qua. Những từ có “nét nghĩa” tương tự nhưng sắc thái lại khác biệt.

Ví dụ như Tiếng Việt có từ “phương pháp” và “thủ đoạn” đều có nghĩa là cách làm nhưng chúng không hề giống nhau. Cùng Halo “điểm mặt” 20 từ cần phân biệt tránh nhầm lẫn nhé!

10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm 10 cặp từ ai cũng từng nhầm

Facebook Comments