PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG To_Verb VÀ  V_ing

khi nào dùng tov hoặc ving

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG🥕 #To_Verb VÀ 🥒 #V_ing
Một trong những lỗi sai siêu phổ biến khi dùng Tiếng Anh là nhầm lẫn khi nào sử dụng To-V và khi nào dùng V-ing. Ví dụ:
– Mean + to-inf : Dự định
I mean to go out now (Tôi dự định đi chơi )

– Mean + V-ing : Có nghĩa là
Failure on the exam means having to learn one more year.
(Thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa)

Tương tự như vậy, khi bạn dùng To-V hoặc V-ing sau 1 động từ sẽ dẫn đến các nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng #Halo phân biệt cách dùng To-V và V-ing của các từ thông dụng nhé!

khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving khi nào dùng tov hoặc ving

 

Facebook Comments