CÁC TRANG BÁO BẠN CÓ THỂ ĐỌC TRONG THỜI GIAN RẢNH –

CÁC TRANG BÁO BẠN CÓ THỂ ĐỌC TRONG THỜI GIAN RẢNH -

Đọc báo giúp bạn tăng khả năng từ vựng, luyện tốc độ đọc, và luyện luôn lối tư duy nhé! 🧏🏼‍♀️
🔺 Health
▪️https://www.healthline.com/
▪️https://www.webmd.com/
▪️https://draxe.com/
🔺 Environment
▪️http://www.realclimate.org/
▪️https://www.edf.org/
▪️https://planetark.org/
🔺 Science
▪️https://www.sciencenews.org/
▪️https://www.sciencedaily.com/
▪️https://science.howstuffworks.com/
🔺 Business
▪️https://www.businessinsider.com/
▪️https://www.tonyrobbins.com/career-business/
▪️https://www.askamanager.org/
🔺 Motivation
▪️https://www.success.com/
▪️https://www.lifehack.org/
▪️https://everydaypower.com/
🔺 Technology
▪️https://www.digitaltrends.com/
▪️https://www.techradar.com/
▪️https://techcrunch.com/
🔺 English communication
▪️https://www.talkenglish.com/
▪️https://www.myenglishpages.com/
▪️http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/the-english-we-

Facebook Comments