5 PHÚT – NẮM BÍ QUYẾT NÓI TIẾNG ANH “SIÊU ĐỈNH”

5 PHÚT – NẮM BÍ QUYẾT NÓI TIẾNG ANH “SIÊU ĐỈNH”
Bí mật của “cao thủ” nói Tiếng Anh chính là lối diễn đạt linh hoạt. Điều này có thể nhận ra trong từ vựng mà các bạn dùng khi nói.

Vd: Thay vì nói BIG – bạn có thể dùng giant (khổng lồ) hoặc huge (bự) nè!

Cùng Halo khám phá nhưng từ vựng giúp bạn không còn bị lặp từ khi nói và viết nhé!

500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ từ vựng hàng không phổ biến 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ 500 từ đồng nghĩa chữa bệnh lặp từ

 

Facebook Comments