Series Học Tiếng Anh Qua Clips: New Year Celebration In Different Countries

Ở mỗi quốc gia, người ta đều có tổ chức ăn mừng Năm Mới, nhưng hình thức lại khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa và truyền thống.

Chúng ta hãy cùng nhau xem qua cách ăn mừng Năm Mới ở một số nước nhé.

Nếu bạn biết truyền thống Năm Mới nào ở những quốc gia khác, hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé.

Facebook Comments