Series Học Tiếng Anh Qua Clips: International Women’s Day

Trên khắp thế giới và trong nhiều thập kỷ qua, tất cả chúng ta đã cùng chung tay trong cuộc đấu tranh toàn cầu vì bình đẳng giới. Từ Suffragettes đến phong trào Ni Una Menos và từ Sojourner Truth đến Malala Yousafzai, các nhà hoạt động và phong trào phụ nữ đã đứng lên và lên tiếng vì một thế giới công bằng hơn hết lần này đến lần khác. Bất kể tuổi tác, quốc gia, xuất thân hay giới tính của chúng ta, cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng đã xác định chung cuộc sống của chúng ta và chúng ta phải cùng nhau hành động để đạt được điều đó.
Nếu bạn đang được sống trong môi trường bình đẳng giới, hãy cảm ơn vì điều đó.

Nguồn: UN Women

Facebook Comments