Series Học Tiếng Anh Qua Clips: 8-year-old girls share their visions for the future

Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày kỷ niệm những thành tựu xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của phụ nữ. Chúng tôi quyết định hỏi một vài cô bé 8 tuổi trên khắp đất nước về tầm nhìn của các em trong tương lai. Đây là câu trả lời của những cô bé 8 tuổi.

Nguồn: Global News

Facebook Comments