Lịch khải giảng các lớp luyện thi TOEIC, Luyện thi IELTS, Tiếng Anh Giao Tiếp Tháng 8

THÁNG 8 GÕ CỬA – HỌC THẬT MÁU LỬA

Khởi đầu sớm luôn luôn là một lợi thế! Cùng Halo bắt tay vào việc nâng trình tiếng Anh trong thời điểm tuyệt vời này nào! Đây thời điểm vàng để học tiếng anh vừa có chứng chỉ, vừa tự tin giao tiếp.

Lịch khai giảng trong tháng 8

Lịch khai giảng lớp luyện thi TOEIC

Khóa học Thời gian học Đầu vào Đầu ra Sỉ số
TOEIC 550+ 15/08/2022 18:00-19:30 Thứ 2-4-6 400-500 550+ 00/26
TOEIC 550+ 23/08/2022 19:45-21:15 Thứ 3-5-7 400-500 550+ 00/18
TOEIC 650+ 15/08/2022 18:00-19:30 Thứ 2-4-6 550-600 650+ 18/22
TOEIC 650+ 07/09/2022 19:45-21:15 Thứ 2-4-6 550-600 650+ 03/12
TOEIC 650+ 08/09/2022 19:45-21:15 Thứ 3-5-7 550-600 650+ 00/17
TOEIC 750+ 27/08/2022 18:00-19:30 Thứ 3-5-7 650-700 750+ 18/22
TOEIC 750+ 07/09/2022 19:45-21:15 Thứ 2-4-6 650-700 750+ 20/22
TOEIC 750+ 02/09/2022 18:00-19:30 Thứ 2-4-6 650-700 750+ 01/17
AVDR 600 23/08/2022 19:45-21:15 Thứ 3-5-7 Mất gốc 600+ 00/17
Đăng ký ngay

Lịch khai giảng lớp học Tiếng Anh Giao Tiếp

Khóa học Thời gian học Đầu vào Đầu ra Sỉ số
Giao tiếp căn bản 16/08/2022
19:45 – 21:15 Thứ 3-5-7
Mất gốc Nói được các đoạn hội thoại ngắn 00/20
Giao tiếp căn bản 15/08/2022
18:00 – 19:30 Thứ 2-4-6
Mất gốc Nói được các đoạn hội thoại ngắn 00/20
Giao tiếp tương tác 22/08/2022
18:00 – 19:30 Thứ 2-4-6
Giao tiếp căn bản Trò chuyên tương tác theo chủ đề 07/20
Giao tiếp nâng cao 03/09/2022
18:00 – 19:30 Thứ 3-5-7
Truyền đạt ý kiến bản thân Tự thuyết trình theo chủ đề 14/20
Đăng ký ngay

Lịch khai giảng lớp luyện thi IELTS

Khóa học Thời gian học Đầu vào Đầu ra Sỉ số
IELTS ACHIEVER 16/08/2022 19:45-21:15 Thứ 3-5-7 3.5-4.0 4.5+ 0/17
IELTS MASTER 15/08/2022 18:00-19:30 Thứ 2-4-6 4.5 6.0+ 0/20

Đăng ký ngay

Đội ngũ giáo viên

Cảm nhận học viên