Giải đề TOEIC ETS 2020 Listening Part 4 Test 7

Chào mừng bạn đến với Series giải đề ETS LC Part 4 mới nhất năm 2020 của Halo English Center.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải Test 7 trong bộ đề ETS 2020 LC Part 4 nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu giải nào.

Bạn có thể xem thêm các bài viết trong Series giải đề ETS mới nhất năm 2020 tại đây:

Giải đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 5

Giải đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 6

Giải đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 8

Giải đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 9

Giải đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 10

Làm thế nào để chọn được đáp án TOEIC Listening Part 4 đúng ?

Khi làm bài thi phần Listening Part 4 thì bạn nên đọc trước câu hỏi và dự đoán đáp án là bước làm bài rất cần thiết. Để tận dụng hiệu quả từ phương pháp này, bạn nên làm theo những bước sau:

▶ Bước 1: Bắt đầu mỗi đoạn hội thoại luôn có một phần hướng dẫn, và thời gian này đủ để cho bạn có thể đọc một lượt qua câu hỏi và 4 đáp án. Cố gắng nhớ nội dung của câu hỏi và 4 đáp án án càng tốt.

▶ Bước 2: Sau khi phần hội thoại được phát, tập trung 1 tỉ % để nghe. Nghe hiểu lời thoại chứ không nên chăm chăm nhìn vào câu hỏi và 4 đáp án. Bởi vì đa số người ta sẽ đề cập đến cả 4 đáp án. Sau khi có đáp án đúng, điền ngay vào Answer Sheet.

▶ Bước 3: Khi đoạn băng đọc đến câu hỏi và đáp án của phần hội thoại đó cũng là lúc bạn đọc trước câu hỏi của đoạn hội thoại tiếp theo để đưa ra những dự đoán của riêng mình. Các bước làm bài nên lặp lại theo quy trình trên.

Bắt đầu làm bài thôi nào

Bây giờ đã nắm được bí kíp trong lúc làm bài TOEIC Lisneing Part 4 chưa nào. Chúng ta bắt đầu vào làm bài Test 7 trong bộ đề ETS 2020 Listening Part 4 mới nhất năm 2020 nhé.


Audio và đáp án Câu 71-73 trong Test 7 ETS LC Part 4

Audio và đáp án Câu 74-76 trong Test 7 ETS Listening Part 4

Audio và đáp án Câu 77-79 trong đề ETS Listening Part 4 Test 7

Audio và đáp án Câu 80-82 trong Test 7 ETS 2020 LC Part 4

Audio và đáp án Câu 83-85 trong bộ đề ETS 2020 Listening Part 4 Test 7

Audio và đáp án Câu 86-88 trong Test 7 trong bộ đề ETS Listening Part 4 2020

Audio và đáp án Câu 89-91 trong ETS Listening Part 4 2020 Test 7

Audio và đáp án Câu 92-94 trong Test 7 ETS LC Part 4

Audio và đáp án Câu 95-97 trong Test 7 ETS 2020 Listening Part 4

Audio và đáp án Câu 74-76 trong Test 7 ETS Listening Part 4 2020

Facebook Comments
Danh mục